E. Ethiek


19 oktober 2018 15:50 - 16:50

Markeren en Delen

Prof. Danièle Bourcier
(Frankrijk)
Dhr. Philippe Dambly
(België, fr)

Door Prof. Danièle Bourcier en Dhr. Philippe Dambly

 

Prof. Danièle Bourcier
Zal het recht verdwijnen met de intrede van algoritmes?

Le droit va-t-il disparaître avec l’arrivée des algorithmes?

Kan men toelaten dat een machine een persoon beoordeelt? En zal men klacht kunnen indienen tegen een algoritme? Zijn die vragen legitiem? Heeft men nog juristen nodig om hierop te antwoorden, indien de sector van de artificiële intelligentie (AI) probeert om niet alleen software maar eveneens oplossingen bij te brengen?

 

Dhr. Philippe Dambly
De eerlijkheid van algoritmes

L’équité des algorithmes

Het doel van de workshop is om de verschillende problematieken te begrijpen op het vlak van ethiek om de nieuwe technologieën efficiënt en verantwoordelijk te gebruiken en de rechtsstaat te waarborgen.