B. Blockchain


19 oktober 2018 14:20 - 15:20

Markeren en Delen

Mr. Philippe Heeren
(België, nl)
Prof. Yves Moreau
(België, nl)

Door Mr. Philippe Heeren en Prof. Yves Moreau

 

Mr. Philippe Heeren
Blockchain en het recht: a match made in heaven?

De technologie die werd aangekondigd als de nieuwe manier bij uitstek om tussenpersonen en centrale autoriteiten aan de kant te schuiven, wordt nu ook aangezien als een modern instrument om handel te faciliteren en gemeenschappen vorm te geven. De impact op het recht en de juridische sector is bijgevolg enorm.

 

Prof. Yves Moreau
De plaats van de Staat en van het recht in de blockchain

Hoe kunnen wij blockchain, een disruptieve technologie met belangrijke legale implicaties en libertarische trekjes, maatschappelijk integreren?