D. Predictive justice


19 oktober 2018 15:50 - 16:50

Markeren en Delen

Dr. Nikolaos Aletras
(Verenigd Koninkrijk)
Prof. Thierry Kirat
(Frankrijk)

Door Prof. Nikolaos Aletras en Prof. Thierry Kirat

 

Prof. Nikolaos Aletras
Voorspellen van gerechtelijke uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights

Predictive justice is een nieuwe benadering voor het modelleren en voorspellen van gerechtelijke en juridische uitspraken en biedt een breed scala aan toepassingen voor het ondersteunen van advocaten en rechters, maar ook van burgers.

Ontdek verder in deze workshop hoe geautomatiseerde systemen kunnen worden gebruikt door de beoefenaars van de wet en hoe datagestuurde modellen kunnen bijdragen aan het beoordelen van de rechtvaardigheid van uitspraken door demografische of andere vertekeningen in de gegevens te onthullen.

 

Prof. Thierry Kirat
Predictive justice: een nieuw denkmodel binnen juridisch werk?

Predictive justice: a new paradigm of legal work?”

Zijn voorspellende rechtsalgoritmes de bron van een verstoring van het juridisch werk, met name dat van advocaten?

Tijdens de workshop bespreek ik in die context drie onderwerpen: De relatie met cliënten, de relatie met medewerkers, met name jonge advocaten en de relatie met de jurisprudentie.