A. Open Law/ Open Contract


19 oktober 2018 14:20 - 15:20

Markeren en Delen

Dhr. Thomas Saint-Aubin (Frankrijk)
Prof. Vincent Rivollier
(Frankrijk)

Door dhr. Thomas Saint-Aubin en Prof. Vincent Rivollier.

 

Thomas Saint-Aubin
Wettelijke en digitale commons

Legal and Digital Commons

Er is een transformatie van het recht aan de gang. In dat nieuwe paradigma van “legal and digital commons” wordt de advocaat geconfronteerd met een nooit eerder geziene uitdaging om zijn relatie met de cliënt te herzien en zijn aanbod te vernieuwen.

 

Prof. Vincent Rivollier
De bekendmaking van de naam van juridische professionals in Frankrijk

Diffuser le nom des professionnels de justice en France

In deze workshop onderzoeken we de implicaties van open data op de juridische beroepen, magistraten en advocaten. Hoe kan de bekendmaking of de verhulling van hun identiteit hun beroep beïnvloeden?